Rury preizolowane w dzisiejszym zastosowaniu - gdzie są używane?

Powszechnie stosowane rury preizolowane pełnią swoją funkcję zwykle dwójnasób. Mogą być z powodzeniem stosowane przy transporcie ciepła lub chłodu. Dlatego też wykorzystuje się je w chłodnictwie i ciepłownictwie. Mogą skutecznie przewodzić ciecze lub gazy o różnej temperaturze, ale też o odmiennym ciśnieniu. Ważne jest przy tym, żeby do konkretnego systemu dobrać rury wykonane z odpowiedniego materiału.

Swoje zastosowanie rury preizolowane znajdują w tworzeniu systemów potrzebnych w nieruchomościach użytkowych oraz w zakładach produkcyjnych. Mogą tworzyć rurociągi przebiegające pod ziemią, jak i na jej powierzchni. Nieprzepuszczalność sprawia, że w każdej swojej postaci pozostają bezpieczne dla ludzi i środowiska. Możne je stosować na zewnątrz lub w budynkach.

Poza tym, że rury składają się na skomplikowane systemy rurociągowe, to mogą być też elementem konstrukcji drobniejszych sieci ciepłowniczych, na przykład tych powstających w naszym domach i biegnących od kotłowni czy pieca centralnego bądź składających się na ogrzewanie podłogowe. W zależności od konkretnego zastosowania używa się rur giętkich lub sztywnych. Zależy to głównie o transportowanej substancji oraz wielkości systemu.

Rury preizolowane mogą być odporne na różne czynniki, jednak przyjęte jest, że maksymalna temperatura przewodzonych substancji nie powinna przekraczać 150 stopni. Ciśnienie, z jakim przepływa czynnik chłodzący lub ocieplający nie może być większe niż 2,5Mpa. W zależności od konkretnych parametrów, rury mogą jednocześnie służyć do przewodzenia ciepłej i zimnej substancji lub tylko jednego rodzaju czynnika.