Propozycje oszczędności - alternatywne źródła energii

Energia wiatrowa, która może pozwolić na oszczędność wytwarzana jest przez urządzenia zwane wiatrakami a energia elektryczna produkowana jest dzięki turbinom. Cały proces nazywany jest za czystą ekologię gdyż takie elektrownie nie korzystają z elektryki oprócz samego procesu ich budowy. Jest to sposób na wytwarzanie energii bez zużywania paliw a jedynym minusem są warunki pogodowe, od których niestety są w pewnym stopniu uzależnione.

Inne rozwiązanie to biogazownie, które wykorzystywałyby odnawialne źródła energii przy wykorzystaniu biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych lub organicznych. W tym przypadku potrzebne są komory do fermentacji, zbiorniki na przechowywanie przefermentowanego materiału, zbiorniki biogazu oraz agregaty.

Kolejna możliwość to energia wodna, której źródłem jest płynąca woda, czyli energia mechaniczna. W tym przypadku ważną rolę odgrywają zapory i kontrola nad spiętrzoną wodą, jednakże i w tym przypadku produkowana jest czysta ekologicznie energia.